Voorheen Van Esch Wisse notarissen,
alsmede notariskantoor Kuijvenhoven
Menu
Iedereen krijgt vroeg of laat met een overlijden te maken. Een verdrietige situatie, waarbij vaak veel geregeld moet worden.

Van belang is te onderzoeken wie de erfgenamen van de overledene zijn. Wij kunnen voor u nagaan of er een testament is opgemaakt. Wij stellen vast wie de erfgenamen zijn en zullen de erfgenamen adviseren omtrent het al dan niet aanvaarden van de nalatenschap.

Banken blokkeren vaak de bankrekening van de overledene. Om deze te deblokkeren is meestal een verklaring van erfrecht nodig. Dit is een akte, waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn, hoe u de nalatenschap heeft aanvaard en wie er eventueel als gevolmachtigde is aangewezen om alle lopende zaken te regelen.

U kunt er ook voor kiezen om de nalatenschap door ons af te laten wikkelen. Wij regelen dan alles voor u.

Wij zijn u hierbij graag behulpzaam. Maak gerust een vrijblijvende afspraak.

Ontwerp en realisatie: NPD Communications | Green Multimedia

Bel me terugMail me terug

Hoofdweg Westzijde 669
2131 BB Hoofddorp

Tel: 023 - 561 64 46
Fax: 023 - 563 15 34
E-mail: info@novitarius.nl

Download adresgegevens (vcf)

Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden