Voorheen Van Esch Wisse notarissen,
alsmede notariskantoor Kuijvenhoven
Menu

Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt vernomen heeft de regering in het kader van het zoveel mogelijk voorkomen van de verspreiding van het coronavirus een groot aantal ingrijpende maatregelen ingevoerd.

Die maatregelen zien vooral op beperking van sociale contacten.

In dat verband hebben wij als Novitarius besloten om de volgende maatregelen door te voeren voor wat betreft de persoonlijke contacten met cliënten en overige relaties:

Bestaande afspraken voor besprekingen (niet voor ondertekening van akten):

  • Bestaande afspraken voor besprekingen zullen zoveel mogelijk – in plaats van bij ons op kantoor – telefonisch of – waar mogelijk – via beeldbellen plaatsvinden.
  • Onze medewerkers komen voorlopig niet voor besprekingen bij u thuis of bij uw bedrijf langs, behoudens zeer urgente omstandigheden.
  • Onze medewerkers geven u bij ons op kantoor geen hand en zij houden gepaste afstand.  Wij verwachten van u dat u dat ook doet.  

Afspraken voor ondertekening van akten:

  • Aan betrokkenen zal zoveel als mogelijk worden verzocht om bij volmacht te komen tekenen, zodat ondertekensessies met zo min mogelijk personen plaats kunnen vinden.
  • Ondertekening bij volmacht is op grond van de wet niet mogelijk voor testamenten en hypotheekakten.
  • Aan degenen die de akte(n) niet behoeven te ondertekenen, wordt vriendelijk verzocht om, voorlopig niet meer mee te komen naar ons kantoor voor het bijwonen van het tekenen van de transportakte en eventuele hypotheekakte.

Beschikbaarheid en bereikbaarheid notarissen en kandidaat-notarissen:

  • In lijn met de aanbeveling van de regering om medewerkers, waar mogelijk, thuis te laten werken zullen notarissen, kandidaat-notarissen en notarisklerken- bij toerbeurt – thuis werken. Daarbij zullen zij er uiteraard naar streven om zo goed mogelijk bereikbaar te blijven. De afwikkeling van uw dossier zal in verband hiermee mogelijk lager duren. Wij hopen met deze maatregelen bij te dragen aan de gewenste beperking van het verspreiden van het virus.
Ontwerp en realisatie: NPD Communications | Green Multimedia

Bel me terugMail me terug

Hoofdweg Westzijde 669
2131 BB Hoofddorp

Tel: 023 - 561 64 46
Fax: 023 - 563 15 34
E-mail: info@novitarius.nl

Download adresgegevens (vcf)

Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden