Voorheen Van Esch Wisse notarissen,
alsmede notariskantoor Kuijvenhoven
Menu

De regering heeft in het kader van het beperken van besmettingen met het coronavirus opnieuw maatregelen ingevoerd.

In verband daarmee hebben wij  besloten om de volgende maatregelen op kantoor te laten gelden:

Afspraken voor besprekingen (niet voor ondertekening van akten):

  • Afspraken voor besprekingen kunnen (nog) op kantoor doch ook – in plaats van bij ons op kantoor – telefonisch of – waar mogelijk – via beeldbellen.
  • We komen voorlopig niet voor besprekingen bij u thuis of bij uw bedrijf langs, behoudens zeer urgente omstandigheden.
  • We geven u geen hand en houden gepaste afstand.  Wij verwachten van u dat u dat ook doet.  

Afspraken voor ondertekening van akten:

  • Aan betrokkenen zal zoveel als mogelijk worden verzocht om bij volmacht te komen tekenen, zodat ondertekensessies met zo min mogelijk personen plaats kunnen vinden.
  • Ondertekening bij volmacht is op grond van de wet niet mogelijk voor (levens)testamenten en hypotheekakten.
  • Aan degenen die de akte(n) niet behoeven te ondertekenen, wordt vriendelijk verzocht om, voorlopig niet meer mee te komen naar   kantoor voor het bijwonen van het tekenen van de transportakte en eventuele hypotheekakte.

U komt niet op kantoor bij verkoudheid, hoesten of andere coronagerelateerde verschijnselen.

Dragen mondkapje:

  • het is op dit moment nog niet duidelijk of die plicht voor ons ook geldt, dus tot nader order hoeft u geen mondkapje te dragen; wel dient u voldoende afstand te houden.

Bovenstaande is van kracht tot nadere aanscherping of verzachting van maatregelen van overheidswege. 

Ontwerp en realisatie: NPD Communications | Green Multimedia

Bel me terugMail me terug

Hoofdweg Westzijde 669
2131 BB Hoofddorp

Tel: 023 - 561 64 46
Fax: 023 - 563 15 34
E-mail: info@novitarius.nl

Download adresgegevens (vcf)

Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden